Anu Lahtinen
VITA PROFESSIONALIS > Studia
 


English

Svenska

Media
Studia
Opera
Magistra

Curriculum Vitae

Vita historica
Vita professionalis
Suomeksi
   > Tutkijan omakuva
   > Postdoc-hanke lyhyesti
   > "Vallan käyttäjinä ja kohteina Suomessa 1550-1980" -hanke
   > "Veljien, naapureiden ja ystävien politiikka" -hanke
   > Väitöskirja "Sopeutuvat, neuvottelevat, kapinalliset"
   > Väitöskirjasuunnitelma
   > Gradutiivistelmä

In English
   > Postdoc project briefly
   > Project "Empowerment and Disempowerment in Finland,
     1550-1980"
   > Project "
Politics of Brothers, Neighbours and Friends"
   > My doctoral dissertation: a Short Summary
   > My PhD Research Plan: Representing Gender...
   >
My M.A. Thesis: Short presentation

På svenska
   >
Anpassning, förhandling, motstånd: Kvinnliga aktörer
  
    
i släkten Fleming 1470-1620 (kommer ut 2009)
   > Projektet "Brödernas, grannarnas och vännernas politik"
   
> En gammal forskningsplan
   >
Min magisteravhandling: kort presentation