Anu Lahtinen
VITA PROFESSIONALIS > Studia
 


English

Svenska

Media
Studia
Opera
Magistra

Curriculum Vitae

Vita historica
Vita professionalis
Anpassning, förhandling, motstånd. Kvinnliga aktörer i släkten Fleming 1470-1620

Jag ska föreläsa om temat 16 mars 2009 hos Historiska samfundet i Åbo.

Kvinnornas roll i det tidigmoderna samhället tecknas i denna bok utifrån flera generationer kvinnor i släkten Fleming. Denna högadliga släkt, med stora egendomar i sydvästra Finland, på Åland och i Mälardalen, utövade inflytande över rikspolitiken under hela 1500-talet och var bl.a. djupt involverad i tronstriderna mellan Sigismund och hertig Karl. Boken lyfter för första gången fram de många olika roller och det inflytande kvinnorna i denna släkt hade - som makor, mödrar, döttrar, systrar och skyddslingar. I fokus står deras egna förhoppningar och hur de anpassade sig till, förhandlade om eller stod emot tidens ideal och samhällets krav.

För kvinnorna var familjen den sfär de främst kunde agera inom. De spelade viktiga roller inom hushållet och herrgårdsekonomin, i relationerna inom den egna släkten och i kontakterna inom adeln - de hade nära förbindelser till bl.a. familjerna Stenbock, Brahe och Sparre. I vissa fall kunde de också bli självständiga aktörer inom politiken. Genom rättegångshandlingar, privata brev, ekonomiska dokument och en mångfald andra källor ger Anu Lahtinen ett nytt och fascinerande kvinnohistoriskt perspektiv på en omvälvande epok.

Den prisbelönade boken utkom på finska 2007. Den ska publiceras av Svenska Litteratursällskapet i Finland i samarbete med Atlantis år 2009 (Översättning Camilla Frostell).