Total Solar eclipse, Mar 2006

(c) Harry Lehto

Photographed in Magnavat Turkey on March 29, 2006. (36d48.032m N, 31d21.418m E)
Canon 20D, Exposures 1/6400 to 1/30, ISO 100 to 1600, Lens EL 500mmf:4 L IS with EF 1.4x extender

Täydellinen auringonpimennys
Valokuvattu Turkissa, 29 maaliskuuta 2006


Bailey's beads / Baileyn helmet

The last rays from the solar photosphere disk - kind of a multiple diamond ring.

Viimeisiä säteitä Auringon pinnasta (fotosfääristä). Tämä on tavallaan monihelminen timanttirengas.Chromosphere and Prominences / Kromosfääri ja protuberansseja


About 2 seconds after the previous image. The chromosphere is visible as a pink arc in the top left. The very innermost corona is visible as a faint white halo around the Sun. Red prominences are visible.

Kuva otettu noin 2 sekuntia edellisen jälkeen näkyvissä vaaleanpunaisena kaarena vasemmassa yläkulmassa. Sisin korona on näkyvissä himmeänä valkoisena kehänä pimentyneen Auringon ympärillä.


Details of Prominences / Protuberanssien yksityiskohtia


The tallest prominence on the top is about 40 400 km (25 100 mi) above the solar photosphere ("surface"). The second tallest on the left is 26 900 km (16 700 mi). Compare these to the diameter of the Earth (12 750 km, 7920 mi). Note also the small prominences at the lower left and the corkscrew prominence left of the big prominence.

Korkein protuberanssi - yläkulmassa ulottuu noin 40 400 km korkeuteen Auringon pinnasta (fotosfääristä). Toiseksi korkeimmalla protuberanssilla (vasemmalla) on silläkin korkeutta noin 26 900km. Vertaapa näitä maan läpimittaan, 12750km. Huomaa lisaäksi pienempiä protuberansseja vasemmassa alakulmassa, ja "korkkiruuvin" ison protuberanssin vieressä

< HR>

Inner Corona / Sisäkorona

For scale: the diameter of the Sun is approx 1.4 million km (or 900 000 miles). Note the streamers pointing away from the Sun.

Mittakaavaksi: Auringon läpimitta on noin 1.4 miljoonaa kilometriä. Huomaa ohuet kaasustreamerit, jotka osoittavat Auringosta poispäin

Combined image / Yhdistetty kuva

Outer Corona / Ulkokorona

On top of the dark lunar limb I have added another image taken with a solar filter just before the Moon started to move infront of the Sun. The following things can be noted: The difference is size of the lonar and solar disks (light blue ring), a sunspot close to the left edge of the Sun. Limb darkening of the Sun. Note also the extent of the streamers.

Kuun peittämän Auringon päälle olen laittanut toisen kuvan. Kuva oli otettu erikoissuotimen läpi, juuri ennenkuin Kuu siirtyi Auringon eteen. Seuraavat seikat näkyvät yhdisteyssä kuvassa: Kuun ja Auringon kiekkojen kokoero (sininen rengas, kuun ollessa isompi), auringonpilkku Auringon vasemmassa reunassa. Huomaa myös streamereiden rakenne ja ulottuvuus.hits since Jan 1, 2005
return to astrophoto
return to photopage
return to homepage

email: hlehto(atsign)utu.fi

Return