Jukka-Pekka Puro

FT, Dosentti, Yliopistonlehtori, Mediatutkimus

Viestintä, media, some

Olen vuonna 1968 syntynyt viestinnän, median ja sosiaalisen median tutkija, opettaja ja kouluttaja. Väittelin puheviestinnän alalta vuonna 1996 ja ensimmäisen dosentuurini sain Turun yliopistosta vuonna 1997. Olen sittemmin löytänyt vahvasti sisäisen turkulaisuuteni – Turku on kotikaupunkini ja Turun yliopisto kotiyliopistoni.

Erityisalueitani ovat olleet johtamisviestinnän, viestinnän johtamisen, retoriikan ja puhetaidon sekä professionaalisen viestinnän tiettyjen osa-alueiden, yhtäältä tuoreen digitalisaatio-, some- ja pelitutkimuksen spesifit kysymykset. Teoria ja käytäntö kulkevat opetuksessani ja tutkimuksissani käsi kädessä, koskien viime aikoina esimerkiksi etätyön ja -opettamisen tai -kouluttamisen käytänteitä. Toimin vuosina 2019-2020 Median, Musiikin ja Taiteen tutkimuksen (MeMuTa) oppiaineryhmän esihenkilönä. Vuoden 2021 alusta palasin yliopistolla oman oppiaineeni palvelukseen mediatutkimuksen yliopistonlehtoriksi.

 

IMG_4528           

 

 

Kirjoja

Minä viestii. Tutkielma viestivän ihmisen teoriasta ja tulkinnasta. Turku: Eetos, 2007.

Retoriikan historia. Helsinki: WSOY, 2006.

Kuunteleva organisaatio. Helsinki: Infor, 2010.

Onnistu viestinnässä. Helsinki: WSOY, 2004.

Työviestinnän kipupisteet. Helsinki: Infor, 2003.

Esimiehen viestintätaidot. Helsinki: Infor, 2002

Artikkeleita

2019. ”Itse itseäni videoiden” – Digitaalisten viestintätaitojen opettaminen itsensä videoinnin ja vertaispalautteiden avulla (& Louramo, Kaisa). Kasvatus 50/4, 327-342

2018. ”Ei meidän tarvitse huutaa toisillemme päin naamaa.” Blokkaaminen poliittisen ja yhteiskunnallisen keskustelun jännitteenä. Media & Viestintä, 2/2018, 123-150

2018. Puheiden rooli diplomatiassa – Tapaus Kekkonen. ProComma Academic 2018, 122-132

2016. Puhumalla hallitseminen. Vahvan johtajuuden ilmentyminen Kekkosen radiopuheissa 1937-1967. Lähikuva 2/2016, 22-42

2015. Internetshakki huiputtamisen pelikenttänä. Kehysanalyyttinen näkökulma vilppiin ja sen tulkintoihin. Lähikuva 1/2015, 53-75

2014. Juniorijääkiekkoilijat sosiaalisessa mediassa – Pelaamisesta keskusteleminen, keskustelutyylit ja keskustelujen kokeminen. Wider Screen 3/4

2013. Control and Intimacy in the Amazonian Reality: Newspaper Rhetoric on Forest Sector Reform in Peru. Land Use Policy 35, 226-236 (cw. Matti Salo & Karoliina Knuuti)

2012. Avaus mediafenomenologiaan. Media Martin Heideggerin eksistentiaalifenomenologian näkökulmasta. Media & Viestintä, 3-4/2012, 40-56

2012. Internetshakki – pelikokemukset, pelaajamielikuvat ja pelaamisen arki. In J. Suominen et al (eds.) Pelitutkimuksen vuosikirja 2012. Tampere: Tampere university press, 71-81

2010. Biovallan kätyrit. Media & Viestintä, 2/2010, 84-91

2010. Turning inside: Towards a phenomenology of biological media. In J-P Puro & J. Sihvonen (eds) Unfolding Media Studies. Turku: University of Turku, 123-135

2009. Finnish sauna discussions. In R. Wilkins & P. Isotalus (eds.) Speech Culture in Finland. Lanham: University Press of America, 139-150

2009. Pyhä sota kaupunkikaneja vastaan. Media & Viestintä, 2/2009, 96-104

2007. Suomalaisen retoriikan väärintulkinnoista. Kanava, 3/2007, 198-202

2007. Homiletiikka retorisen kritiikin kohteena. Teologinen Aikakauskirja, 3/2007, 242-250

2005. Yhdysvaltalaisen retoriikan monet kasvot. Tiedotustutkimus, 2/2005, 53-65

2002. Finland: A mobile culture. 2002. In J. Katz & M. Aakhus (eds.) Perpetual Contact. Cambridge: Cambridge university press, 19-29

 

Ammatillisia julkaisuja

2015. Asenteisiin vaikuttaminen turvallisuusriskeissä. In P. Lindh (toim). Tulityöriskien hallinta käytännössä. Helsinki: SPPL

2014. Lääkärin viestintä: ymmärtämättömyyttä, virhetulkintoja ja väärinkäsityksiä? Turku: Turun lääketiedepäivät

2009. Viestinnän johtaminen ja johtamisviestintä. In J. Kiuru (ed.) Johdatus johtamiseen. Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisuja, julkaisusarja 2, nro 3, 63-71

2008. Kohti kuuntelevaa organisaatiota. 2008. In P. Aula (ed.) Kivi vai katedraali. Organisaatioviestintä teoriasta käytäntöön. Helsinki: Infor, 224-236

2005. Palautepuhelimessa työskentely on vaativaa. 2005. Yritystalous, 4/2005, 84-88

2003. Työyhteisöviestintä muuttuu. Yritystalous, 5/2003, 61-65

2001. Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot.  Ryhmätyö, vol. 30, no. 1, 24-29

 

© 2022 Jukka-Pekka Puro

Theme by Anders NorenUp ↑