Matematiikan peruskurssi 2, 4 op

Syyslukukausi 2017 (2. periodi)
Luennoitsija: Jarkko Peltomäki, (kotisivulle)Ajankohtaista


Tentit


Demotehtävät


Lisätehtäviä

Tässä joitain vuoden 2016 demotehtäviä ratkaisuineen tenttiin harjoittelua varten.


Tenttialue

Tenttialueeseen kuuluvat kaikki luennoilla ja demoissa käsitellyt asiat. Monisteen asiat, joita ei ehditty käsittelemään luennolla eivät tule tenttiin. Tenttitehtävät voi jakaa karkeasti kahteen luokkaan: määritelmä- ja selityskysymykset (”Anna trigonometristen funktioiden määritelmä.”) ja laskutehtävät (”Ratkaise annettu trigonometrinen yhtälö.”). Todistustehtäviä ei tule poislukien induktiotodistukset. Koska tentissä on vain neljä tehtävää, niin kustakin aihealueesta tulee korkeintaan yksi tenttitehtävä. Trigonometristen funktioiden tarkat arvot ja tarvittavat trigonometriset identiteetit annetaan tenttipaperissa. Tässä esimerkki edellisvuoden tentistä ratkaisuineen (tentti on hieman erilainen, sillä nyt on eri luennoitsija).

Tentin rakenteesta ja arvostelusta lisää alempana.

Tässä lista tärkeistä asioista:


Luentopäiväkirja

Tässä lyhyesti siitä mitä kurssilla on käsitelty ja tullaan käsittelemään.


Kurssi

Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat seuraaviin asioihin:

Kurssilla kerrataan myös joitain asioita, jotka käsitellään kurssilla Matematiikan peruskurssi 1 ja joita vapauttavan kokeen suorittaneet eivät välttämättä tunne. Peruskurssi 1:n asiat jäävät kuitenkin enimmäkseen itseopiskeltaviksi.

Kurssin kuvaus opinto-oppaassa.


Kurssimateriaali

Kurssilla seurataan Timo Neuvosen kurssimonistetta “Matematiikan peruskurssi A”. Monistetta myy Delta. Matematiikan peruskurssi 1:n luentomateriaali on hyödyksi ja se löytyy Moodlesta. Laitoksen kaavakokoelma (saa käyttää tentissä) löytyy tästä. Trigonometristen funktioiden tarkat arvot löytyvät tästä.


Suoritustapa

Luennot, demonstraatiot ja tentti. Tenttioikeuden saamiseksi tulee osallistua demoihin vähintään kolme kertaa.


Demopisteet

Demoissa käydään harjoitustehtävät ja niiden ratkaisut läpi pienryhmissä demonstraattorin avustamana. Perinteisiä tauludemoja ei siis ole. Demoissa merkitään läsnäolo, ja tenttioikeuteen vaaditaan läsnäolo kolmella eri kerralla yhteensä kuudesta kerrasta. Ylimääräisistä läsnäoloista saa pienen hyvityksen tenttiin: 1 piste per läsnäolo. Tentissä saa enintään 8 pistettä tehtävästä, joten 3 pistettä vastaa noin puolen tehtävän hyvitystä.


Tentit


Tentti ja sen arvostelu

Tentissä saa käyttää laskinta, jossa ei ole graafisia tai symbolisia ominaisuuksia. Perinteinen funktiolaskin siis käy. Tentissä saa pitää laitoksen kaavakokoelmaa (ks. yllä), jota saa Quantumin 2 kerroksen lokerikosta tai itse tenttitilaisuudesta. Muuten sallittuina välineinä ovat vain kirjoitusvälineet – esimerkiksi Maolin taulukoita ei saa tentissä olla mukana.

Tentin kokonaispistemäärä on 32 pistettä ja jaossa on 8 pistettä per tehtävä. Osallistumalla demoihin 4, 5 tai 6 kertaa saa vastaavasti 1, 2 tai 3 pistettä hyvitystä tenttiarvostelussa. Arvosanat määräytyvät seuraavasti: 1 (15-16 pistettä), 2 (17-20 pistettä), 3 (21-24 pistettä), 4 (25-28 pistettä), 5 (29-32 pistettä).