Matematiikan peruskurssi 2, 4 op

Syyslukukausi 2018 (2. periodi)
Luennoitsija: Jarkko Peltomäki, (kotisivulle)Ajankohtaista


Tentit ja malliratkaisut


Demotehtävät


Lisämateriaali

Lisäykset kurssimateriaaliin:


Tenttialue

Tenttialueeseen kuuluvat kaikki luennoilla ja demoissa käsitellyt asiat. Monisteen asiat, joita ei käsitelty luennolla, eivät tule tenttiin. Tenttitehtävät voi jakaa karkeasti kahteen luokkaan: määritelmä- ja selityskysymykset (”Anna trigonometristen funktioiden määritelmä.”) ja laskutehtävät (”Ratkaise annettu trigonometrinen yhtälö.”). Todistustehtäviä ei tule poislukien induktiotodistukset; lyhyitä perusteluita voidaan kysyä samaan tapaan kuin demoissa (”Perustele, että funktio f on aidosti kasvava.”). Koska tentissä on vain neljä tehtävää, niin kustakin aihealueesta tulee korkeintaan yksi tenttitehtävä. Trigonometristen funktioiden tarkat arvot ja tarvittavat trigonometriset identiteetit annetaan tenttipaperissa. Täällä esimerkkejä edellisvuoden tenteistä (huomaa, että edellisvuonna on käsitelty hieman eri asioita).

Tentin rakenteesta ja arvostelusta lisää alempana.

Tässä lista tärkeistä asioista:


Luentopäiväkirja

Tässä lyhyesti siitä mitä kurssilla on käsitelty ja tullaan käsittelemään.


Kuvia


Kurssi

Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat seuraaviin asioihin:

Kurssin kuvaus opinto-oppaassa.


Kurssimateriaali

Kurssilla seurataan Timo Neuvosen kurssimonistetta “Matematiikan peruskurssi A”. Monistetta myy Delta ja sen voi ladata tästä. Laitoksen kaavakokoelma (saa käyttää tentissä) löytyy tästä. Trigonometristen funktioiden tarkat arvot löytyvät tästä.


Suoritustapa

Luennot, demonstraatiot ja tentti. Tenttioikeuden saamiseksi tulee osallistua demoihin vähintään kolme kertaa.


Demopisteet

Demoissa käydään harjoitustehtävät ja niiden ratkaisut läpi pienryhmissä demonstraattorin avustamana. Perinteisiä tauludemoja ei siis ole. Demoissa merkitään läsnäolo, ja tenttioikeuteen vaaditaan läsnäolo kolmella eri kerralla yhteensä kuudesta kerrasta. Ylimääräisistä läsnäoloista saa pienen hyvityksen tenttiin: 1 piste per läsnäolo. Tentissä saa enintään 8 pistettä tehtävästä, joten 3 pistettä vastaa noin puolen tehtävän hyvitystä.


Tentit


Tentti ja sen arvostelu

Tentissä saa käyttää laskinta, jossa ei ole graafisia tai symbolisia ominaisuuksia. Perinteinen funktiolaskin siis käy. Tentissä saa pitää laitoksen kaavakokoelmaa (ks. yllä), jota saa Quantumin 2 kerroksen lokerikosta tai itse tenttitilaisuudesta. Muuten sallittuina välineinä ovat vain kirjoitusvälineet – esimerkiksi Maolin taulukoita ei saa tentissä olla mukana.

Tentin kokonaispistemäärä on 32 pistettä ja jaossa on 8 pistettä per tehtävä. Osallistumalla demoihin 4, 5 tai 6 kertaa saa vastaavasti 1, 2 tai 3 pistettä hyvitystä tenttiarvostelussa. Arvosanat määräytyvät seuraavasti: 1 (15-16 pistettä), 2 (17-20 pistettä), 3 (21-24 pistettä), 4 (25-28 pistettä), 5 (29-32 pistettä).