Matriisilaskenta, 5 op

Syyslukukausi 2017 (1. periodi)
Luennoitsija: Jarkko Peltomäki, (kotisivulle)Ajankohtaista


Tenttialue


Demotehtävät


Luentopäiväkirja

Tässä lyhyesti siitä mitä kurssilla on käsitelty ja tullaan käsittelemään.


Kurssi

Kurssi on tällä kertaa vain yhden periodin mittainen, toisin kuin viimeksi keväällä 2016. Kurssilla käsitellään siis vain osa aiemmin käsitellyistä asioista. Kurssi on nimestään huolimatta jatkokurssi lineaarialgebran kurssille. Esitietoina vaaditaan lisäksi perustietoja algebran peruskursseilta (abstrakti vektoriavaruus, kunta); näitä algebran käsitteitä tullaan kertaamaan alkukurssista. Joitakin analyysin peruskäsitteitä tullaan myös tarvitsemaan. Kurssilla tullaan käsittelemään ainakin seuraavia aihekokonaisuuksia:

Kurssin kuvaus opinto-oppaassa.


Kurssimateriaali

Kurssilla seurataan osittain Markku Koppisen kurssimonistetta. Monistetta myy Delta ja sen saa ladattua tästä (PDF). Monisteen vuoden 2008 tai sitä uudempi versio kelpaa. Monisteen painovirheet (PDF).


Suoritustapa

Luennot, demonstraatiot ja tentti. Tenttioikeuden saamiseksi tulee laskea vähintään 25 % demotehtävistä.


Demoluokat

Demoaktiivisuuden perusteella pääsee johonkin demoluokkaan; rajat ovat A:70%, B:45%, C:25%. Tenttioikeuden saamiseksi tulee päästä vähintään C-luokkaan. Demoluokka vaikuttaa hieman tentin arvosteluasteikkoon.


Tentit