Jussi Ylikoski

In English

Jussi Ylikoski

Olen kielentutkija. Syyskuusta 2022 lähtien toimin suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professorina Turun yliopistossa. Toimin myös vierailevana määräaikaisena professorina Saamelaisessa korkeakoulussa Koutokeinossa.

Taustaltani olen lähinnä saamelaiskieliin erikoistunut fennougristi ja oikeastaan myös fennisti, joka on aiemmin työskennellyt myös Helsingin yliopistossa, UiT Norjan arktisessa yliopistossa Tromssassa ja viimeksi vuosina 2017–2022 saamen kielen professorina Oulun yliopistossa.

Viime vuosina olen tutkinut erityisesti saamea ja itämerensuomea. Olen myös tutkinut muun muassa permiläisiä kieliä komia ja udmurttia sekä maria – ynnä näiden kaikkien yhteistä uralilaista kantakieltä. Kiinnostukseni kohteita ovat muun muassa saamen, itämerensuomen ja muiden uralilaiskielten kieliopillisten ainesten funktiot ja alkuperä sekä näiden kielten kieliopit ylipäänsä.

Olen myös toimittanut jonkin verran kirjoja ja aikakauskirjoja; tällä hetkellä toimin Finnisch-Ugrische Forschungenin päätoimittajana.

 

Julkaisuni löytyvät täältä, lyhyt CV:ni täältä.

jussi.ylikoski(at)utu.fi


Missio, visiot ja arvot

 

“Sitä suoruutta, jolla olen vastustanut katsantokannastani eroavia mielipiteitä, älköön katsottako lähteneeksi muusta kuin asianharrastuksesta, siitä innosta, jolla kukin tahtoo oikeaksi katsomaansa asiaa puoltaa.” — E. N. Setälä, 1890

 

“Minä olen kielierotomaani, aina kun kohtaan uuden kielen haluan päästä sen sisään, heti, minä olen merimies kielten merellä, heila joka satamassa, enkä minä ehdi tutustua mihinkään niistä kunnolla, paitsi ehkä suomenkieleen, se on minun kielivaimoni, odottaa kotona uskollisesti, hänet minä tunnen.” — Pentti Saarikoski, 1982