Bias-vähennys kaikista kuvista

Bias-vähennyksen tarkoituksena on vähentää CCD-kuvista niissä esiintyvä ns. bias-taso, eli signaalitaso, joka esiintyy kuvissa vaikka CCD:lle ei osu mitään valoa. Bias-vähennys voidaan tehdä kahdella tavalla tai käyttämällä molempien yhdistelmää. Tapa 1 on käyttää ns. overscan-aluetta. Tämä on CCD-kuvan reunalla esiintyvä alue, joka ei edusta CCD-sirun pikseleitä, vaan se on muodostettu lukemalla CCD-sirulta ``tyhjiä'' pikseleitä. Tuloksena on alue, jossa ei esiinny muuta signaalia kuin bias-taso. Tapa 2 on ``valottaa'' CCD-sirua 0 sekuntia ja lukea kuva ulos, jolloin kuvassa ei esiinny muuta signaalia kuin bias-taso.

Erittäin tarkassa työskentelyssä nämä kaksi tapaa yhdistetään, eli tavalla 1 määritetään bias-taso ja tavalla 2 sen riippuvuus paikasta CCD:llä. Tässä esimerkissä käytetään tapaa 1, sillä a) bias-kuvia ei ole otettu ja b) ALFOSCin bias-taso ei riipu paikasta CCD:llä kovinkaan voimakkaasti, joten tapaa 2 ei tarvita.

Se, miten ``tapa 1'' käytännössä toteutetaan riippuu siitä onko havaintojen aikana luettu koko CCD-siru (kuten tässä esimerkissä) vai vain osa sirua. Jälkimmäinen tapa on hyvin yleinen, sillä spektri yleensä sijaitsee kuvan keskellä, joten riittää lukea vain kuvan keskiosa. Jälkimmäisessä tapauksessa overscan-alue ei ole käytettävissä, joten bias-vähennys täytyy tehdä toisin.

Molemmissa tavoissa tehdään ensin tekstitiedosto, jossa on lista kaikista niistä kuvista, joille bias-vähennys tehdään:

ecl>!ls m*.fits >lista

Tarkista esim. emacsilla, että listassa ovat ainoastaan ne kuvat, joista bias-vähennys halutaan tehdä. Esimerkin tapauksessa tiedostossa lista olisi siis

mALqk020036.fits
mALqk020037.fits
mALqk020038.fits
mALqk020075.fitsAliluvut
Kari Nilsson
2013-12-13