Taitava oppiminen

Mari Murtonen

 

Oppiminen on taito, jota voi harjoittaa paremmaksi. Oppimisessa tärkeitä asioita ovat mm. oman toiminnan tiedostaminen ja säätely (metakognitio) ja strategioiden tunnistaminen ja joustava käyttö.

Näille sivuille on kerätty tietoa oppimisesta, kirjoittamisesta ja lukemisesta.

 

Sivut on koonnut Mari Murtonen, Turun yliopiston Oppimistutkimuksen keskus