TURUN SEUDUN KÄÄRMEHAVAINNOT

Turun yliopisto ja Turun biologinen museo keräsivät käärmehavaintoja Varsinais-Suomen alueelta 2013–2014. Tarkoituksena oli kartoittaa kyyn ja rantakäärmeen esiintymistä maakunnassamme, sekä erityisesti sitä, miten lähellä tiheää asutusta nämä lajit voivat elää.

Havaintoja kertyi todella mukavasti, yhteensä yli 1 400 kappaletta – suuri kiitos kaikille ilmoittajille!

KOIRIEN KYYNPUREMAT

Lisätietoja antaa:


Pälvi Salo                            

pktsalo (at) gmail.com

Samaan aikaan käärmehavaintokyselyn kanssa Turun yliopisto ja Turun biologinen museo keräsivät myös valtakunnallisella kyselyllä tietoa koirien saamista kyynpuremista. Tarkoituksena on mm. selvittää puremien esiintymistä, koirien saamia oireita ja hoitotoimenpiteitä sekä sitä, miten koirat ovat puremasta toipuneet. Vastauksia kertyi yli 700 kappaletta! Aineiston sisällöstä löytyy lisätietoa täältä.

Koirien kyynpuremahavaintojen maantieteellinen jakautuminen. Kyyn levinneisyyden pohjoisraja on merkitty katkoviivalla.

Varsinais-Suomen kyyhavainnot (vas.) ja rantakäärmehavainnot (oik.) vuosien 2013–2014 yleisökyselyn perusteella.


Home       Research         CV        Publications      Off duty        Käärmehavainnot