next up previous contents
Next: Tehosovellukset Up: Yksinkertaiset sovellukset Previous: Magneettiset laakerit   Sisältö

Levitoivat junat (MAGLEV)

Magneettisesti levitoidulla junalla on monia hyviä puolia tavalliseen supernopeaan junaan verrattuna.

Maglev perustuu junassa oleviin suprajohdemagneetteihin, joissa käytetään suljettua jäähdytysjärjestelmää. Levitaatio perustuu sivuilla oleviin kahdeksikon muotoisiin oikosuljettuihin keloihin (ns. null-flux levitation coils). Kun juna kulkee kelan ohitse lujaa, indusoituu kelaan jännite ja siitä jäljessä oleva virta, joka aiheuttaa levitaatiovoiman. Jos kela olisi puhtaasti resistiivinen levitaatiovoima olisi nolla ja jos se olisi puhtaasti induktiivinen kitkavoima olisi nolla. Kun junan nopeus kasvaa levitaatiovoima kasvaa ja kitkavoima pienenee. Tietyn rajanopeuden jälkeen levitaatiovoima kasvaa enää vähän, joten saavutetaan lähes vakio levitaatiokorkeus. Koska pienillä nopeuksilla levitaatiota ei ole, tarvitsee juna apupyörät. Tyypillinen 'take-off' nopeus on 100 km/h.

Ohjaussysteemi toimii samalla periaatteella kuin levitaatio, mutta kun levitaatiokelat aina nostavat junan ylös, tulee ohjauskelojen pitää juna raiteillaan. Tämä toteutetaan yleensä molemmin puolin junaa olevilla keloilla, jotka on kytketty yhteen. Kun juna kulkee keskellä rataa, ei virtaa indusoidu ja voima on nolla. Koska juna on nyt ilmassa, ei perinteistä kitkaan perustuvaa liikkeelle panevaa systeemiä voida enää käyttää. Magleviä ajetaankin rataan asennetuilla propulsiokeloilla, joihin syötetään oikeaan tahtiin virtaa.

Lisätietoja: MAGLEV


next up previous contents
Next: Tehosovellukset Up: Yksinkertaiset sovellukset Previous: Magneettiset laakerit   Sisältö
Petriina Paturi 2003-10-17