PUUN PIIRROTUS

ULT 13

 

Puun piirrotukseen on käytössä monenlaisia apuvälineitä, joista tässä mainitaan oleellisimmat. Mittaus ja merkitseminen ovat oleellinen vaihe työprosessissa. Ohjauksessa tulisi painottaa tasapuolisesti myös suunnittelua. Mitta-asteikon opettelu ja huolellinen työn suunnittelu ja piirrottaminen lisäävät oppilaiden pitkäjänteisyyttä ja työn arvostusta. Tämä vaihe vaatii opettajalta huolellisuutta ja keskittymistä jokaiseen oppilaaseen.
Harppi on työvälineenä oppilaille vaativa, koska se vaatii jo kehittyneitä hienomotorisia valmiuksia. Jos käytettävissä ei ole kuvan kaltaista metalliharppia voi vaihtoehtoisesti käyttää harppia jossa on toisessa päässä piirturina lyijykynä. 
Suorakulma on monipuolinen apu piirrotettaessa kappaleita. Yleensä suorakulmassa on sekä 90 asteen että 45 asteen piirtomahdollisuus.
Kappaleen katkaisussa on hyvä piirrottaa katkaistava osa ympäri, jolloin voidaan seurata sahauksen etenemistä monelta suunnalta. 

Suuntaispiirrin on harvemmin käytettyjä apuvälineitä. Sillä saadaan samansuuntaisia piirtojälkiä esimerkiksi kun kappaletta täytyy ohentaa tietty määrä.

Muuntokulmassa voidaan itse määrittää tarvittava kulman asteluku ja sen jälkeen se toimii tukevana viivaimena.

aloitussivulle

edellinen sivu

sivun alkuun

seuraava sivu