Todennäköisyyslaskennan peruskurssi, TILM 3553, 4 op

Kevät&kesä 2017 (5 periodi, 2.5-31.5.2017).

Ohjaaja: Stefan Emet, semet@utu.fi

Kickoff: Ti 2.5 klo 12.15-14 salissa M3 (Quantum), esimerkkejä.

Kesäkurssilla ei järjestetä luento-opetusta, vaan ainoastaan ohjatut harjoitukset.

Harjoitustehtävät: 5.5, 8.5, 11.5, 15.5, 18.5, 22.5.
Tenttioikeuden saa tekemällä noin 40% kurssin harjoitustehtävistä.

Tenttiin odotettavissa harjoituksissa käsitellyt teemat. Viime vuoden tentit: 1.6, 17.6
Huom. Kurssin yhteenvetoluento ke 24.5 klo 9.15-10 salissa XVII, jonka jälkeen tentti klo 10.15-13 (tähän ei tarvitse ilmoittautua).

Luentomoniste: s. 1-66.
Todennäköisyyslaskennan kaavakokoelma, saa olla tentissä mukana.

Tentit: 31.5, 14.6 sekä 18.8. Ilmoittaudu NettiOpsuun.

Oheislukemisto: lukion kertausta, Emet, Jamesin nopat, Kimblestä.

Sisältö: Perehdytään todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen alkeisiin. Käsiteltäviä asioita ovat mm. todennäköisyys, kombinatoriikka, ehdollinen todennäköisyys, satunnaismuuttujat, odotusarvo, varianssi, korrelaatio, tärkeimmät jakaumat, keskeinen raja-arvolause.

Suoritustapa ja arvostelu: Demonstraatiot ja tentti (0 -- 5). Tentissä on neljä tehtävää á 8 pistettä/tehtävää, läpi pääsee 15 pisteellä.

Taso: Perusopinnot.