Silja Pohjolainen

Yliopisto-opettaja, tähtitieteen dosentti, FT (tekniikka)
University teacher, PhD, Docent, adjunct prof.

Opetus/Teaching
Lyhyt CV/Short CV
Julkaisut/Publications
Linkkilista/Linklist
CESRA
European Physical Society, Solar Physics Division
FP7 Radionet3
H2020 RadioNet4