Värähtelevä ketju

Ohjelma simuloi yksinkertaista yksiulotteista ketjua. Klikkaamalla ja vetämällä hiirellä minne tahansa ikkunassa voit vetää ketjun vasenta päätä, joka on vapaa liikkumaan. Ketjun oikea pää on kiinni paikoillaan. Voit muuttaa ketjun oikean puoliskon tiheyttä kaksoisnapautuksella.