Analyysi I (mat&til) 2021, periodit I-II

Vesa Halava

Yleistä

Analyysi I on matematiikan ja tilastotieteen koulutusohjelmassa pakollinen kurssi ja se on suunnitelty suoritettavaksi ensimmäisen vuoden syksyllä. Kurssista luennoidaan kaksi eri versiota; tämä kurssi on tarkoitettu vain matematiikan ja tilastotieteen pääaineopiskelijoille. Kurssin laajuus on 6 opintopistettä. Kurssilla tutustutaan analyysin peruskäsitteisiin: lukujonon raja-arvo, funktion raja-arvo, funktion jatkuvuus ja funktion derivaatta. Lukiomatematiikkaan verrattuna kurssin pääpaino on käsitteiden syvällisessä ymmärtämisessä ja tulosten täsmällisessä todistamisessa. Kevään (periodien III ja IV) kurssi Analyysi IIA on suoraa jatkoa tälle kurssille.

+ Opetusajat
+ Matikkapaja
+ Pohjatietokurssi
+ Aikataulu
Usein kysytyt kysymykset.

Ajankohtaista

+ Sanallinen palaute
+ Harjoitusvälikoe
+ Uusintatentti

Materiaalit

Kurssin materiaali: Kurssi seuraa kirjaa
Petteri Harjulehto, Riku Klén ja Mika Koskenoja: Analyysiä reaaliluvuilla, Unigrafia, Helsinki, 2014, ISBN 978-952-93-4162-7.
Kirja kattaa kurssit Analyysi I (mat), syksy periodit I - II, ja Analyysi II (mat), kevät periodit III- IV. Kirjaa myy Unigrafian verkkokauppa.
Suosittelen että kaikki hankkivat kirjan.
Tästä linkistä kirjan ensimmäiset kolme lukua pdf-muodossa.

+ Lisämateriaaleja

Harjoitustehtävät

Kurssilla on kahdenlaisia harjoitustehtäviä, ns. demonstraatiotehtäviä ja ns. Ex tempore -demotehtäviä. Katso alta mitä niillä tarkoitetaan.

+ Demonstraatiot
+ Ex tempore -demonstraatiot

Kurssin suorittaminen

Kurssin voi suorittaa välikokeilla tai lopputentillä. Syksyllä 2021 Välikokeilla-suoritustavan pisteytys om poikkeava! Varaudu myös muutoksiin välikoejärjestelyissä jos olosuhteet muuttuvat.

+ Välikokeilla
+ Lopputentillä

Matematiikan opiskelumenetelmät 2op

Analyysi I kurssiin liittyy matematiikan opiskelumenetelmien kurssi. Opiskelumenetelmien kurssi suoritetaan kirjoittamalla viikottain oppimispäiväkirjaa, joka käsittelee kurssin Analyysi I asioita. Oppimispäiväkirjassa voi käsitellä vaikka jotain seuraavista asioista:

  • Mitä minä opin tällä viikolla? Mitä minä en oppinut tällä viikolla? Analysoi niitä asioita, joita et oppinut.
  • Valitse joku sinua kiinnostava todistus, tulos tai esimerkki. Kerro omin sanoin mitä se tarkoittaa.
  • Valitse joku todistus ja tee sille lukuohje ja kuvitus.
  • Valitse joku todistus. Käy se huolellisesti läpi ja kysy niistä kohdista jotka jäivät epäselviksi.
  • Keksi oma tehtävä. Kuvita ja ratkaise se.
  • Valitse joku keskeinen lause ja piirrä kartta, josta selviää mitä tuloksia lauseen todistamiseen tarvitaan.
  • Syksyllä 2021 Opiskelumenetelmät-kurssi suoritetaan sähköisesti. Suorittaminen edellyttää 10 päiväkirjamerkinnän palauttamista. Osta oppimispäiväkirjaa varten oma vihko. Kuvaa tai skannaa päiväkirjamerkintäsi ja palauta se Moodleen oppimispäiväkirja-osioon. Opiskelumenetelmät-kurssi katsotaan suorittetuksi kun opiskelija on saanut palauttanut kymmenen päiväkirjamerkintää.


    Last Modified: August 2021