Matematiikan historia

Vesa HalavaYleistä

Matematiikan historia on matematiikan ja opettajan linjoilla pakollinen opintojakso. Kurssin suoritetaan itsenäisesti, kurssilla ei ole luentoja.

Suositus: Matematiikan historiaa suositellaan tentittäväksi vasta aineopintojen loppuvaiheessa. On parempi tutustua ensin asioiden sisältöön, sillä vasta sen jälkeen niiden historiallinen kehitys alkaa tuntua mielenkiintoiselta. Matematiikan historian ymmärtäminen vaatii näkemystä matematiikan perusteista.

Suoritustapa: Sähköinen tentti + harjoitustyö.
Sähköisessä tentissä (http://exam.utu.fi, kesto 115 min) tentitään kurssin luentomoniste Matematiikan historia. Moniste löytyy sähköisenä kurssin Moodle-sivulta. Tenttiin osallistuminen tulee ilmoittaa etukäteen kurssin vastuuhenkilölle.

Arvostelu: 0 - 5

Taso: Aineopinnot.


Kurssin suorittaminen

Moodle: Ilmoittaudu kurssille Pepissä. Kun ilmoittautumisesi hyväksytään, saat oikeudet kurssin Moodle-sivuille. Sivuilta löydät kaiken kurssin suorittamiseen liittyvän informaation ja materiaalin. Mikäli ilmoittautumistasi ei hyväksytä viikon kuluessa, ota yhteyttä opettajaan sähköpostilla.

1. Tentti: Kun olet perehtynyt riittävästi kurssin monisteeseen, ilmoittaudu sähköiseen tenttiin osoitteessa https://exam.utu.fi/enroll/exam/6880?code=MATE5172. Tentin kesto on 115 min. Tentissä on kymmenen tehtävää. Tehtävät arvostellaan asteikolla 0-4 pistettä. Läpipääsy edellyttää n. 50 prosenttia kokonaispistemäärästä.

2. Harjoitustyö: Kun olet suorittanut tentin, pyydä opettajalta harjoitustyön aihetta. Päätä haluatko kirjoittaa matematiikan historia -aiheisen esseen vai tehdä kurssin aiheista opetusvideon. Opetusvideo voi tehdä 1-4 opiskelijan ryhmätyönä. Opetusvideo voi olla selostettu pdf-diaesitys, videoitu tauluopetus, elokuva tai animaatio.

Kurssi kirjataan suoritetuksi kun harjoitustyö on hyväksytty, arvosanaksi tulee tentin arvosana.

Last Modified: May 2019