Johdanto

Tämän ohjeen tarkoituksena on käydä läpi ns. longslit-spektrien redusointi IRAF-ohjelmistolla. Lukijalta oletetaan hieman kokemusta mm. IRAFin käynnistämisen ja peruskäytön suhteen (pakettien lataaminen, parametrien editointi,...). Lisäksi oletetaan, että lukija ymmärtää perusredusointivaiheiden (bias-vähennys ja tasoitus) merkityksen.

On hyvä huomata, että tämä ohje sisältää vain ``lyhyen oppimäärän'' eli minimimäärän operaatiota, joilla spektrien redusointi onnistuu. Suureen tarkkuuteen pyrittäessä tarvitaan enemmän vaiheita ja kalibrointikuvia kuin mitä tässä ohjeessa on esitetty. Ohje on tarkoitettu lähinnä henkilöille, jotka käsittelevät spektrejä ensimmäistä kertaa ja havaintoihin, joiden signaali/kohinasuhde on korkea.

Esimerkkinä käytetään NOT-tiedekoulussa 2.11.2007 havaittua spektriä kohteesta II ZW 136, joka on punasiirtymällä z = 0.0623 sijaitseva Seyfert-galaksi. Näiden galaksien ytimessä havaitaan ylimääräistä aktiivisuutta supermassiiviseen mustaan aukkoon putoavan kaasun vaikutuksesta. Aktiivisuus näkyy mm. kirkkaina emissioviivoina, joiden avulla voidaan määrittää mm. kohteen punasiirtymä ja arvioida mustan aukon massa. Havainnot on tehty ALFOSC-spektrograafilla käyttäen grism n:o 7:ää.Kari Nilsson
2013-12-13