Havaintodata

Edellämainittujen suureiden määrittämiseksi on minimissään tehtävä seuraavat havainnot:

``Viivalampun'' spektrillä tarkoitetaan spektriä, joka on otettu lampusta, joka lähettää säteilyä vain tarkalleen tunnetuilla aallonpituuksilla. Lamppu on valmiiksi asennettu ALFOSC-spektrograafiin. Viivalampun spektriä käytetään määrittämään aallonpituuskalibrointi, eli käytännössä muunnos pikselikoordinaateista aallonpituuksiin. Kontinuumilampun spektrillä korjataan CCD:n pikselien herkkyysvaihteluita, eli se vastaa tavallisen kuvauksen tasoituskuvaa. Kalibrointitähden spektrin avulla määritetään havaintolaitteen herkkyys aallonpituuden funktiona, minkä avulla voidaan määrittää kohteen spektrin todellinen muoto.

On hyvä huomata, että ylläoleva joukko edustaa kuvien minimimäärää. Suureen tarkkuuteen pyrittäessä tai kun spektri on hyvin heikko tarvitaan suurempi määrä kalibrointikuvia, mm. useita viiva- ja kontinuumihavaintoja.Kari Nilsson
2013-12-13