Kuvien tasoitus

Tasoituksen tarkoituksena on korjata CCD:n pikseleissä esiintyviä herkkyysvaihteluita, jotka johtuvat mm. valmistusvirheistä ja pölystä CCD:n edessä olevassa ikkunassa. Tasoitus tehdään jakamalla havaitut kuvat tasoituskuvalla, joka luotiin edellisessä vaiheessa ( resp.fits).

Editoidaan jälleen lista kuvista, joille tasoitus tehdään. Helpommin tämä käy kopioimalla lista lista uudeksi tiedostoksi, esim. tasoitettavat ja poistamalla listasta tasoitettavat ne kuvat, joille tasoitusta ei tehdä. Esimerkin tapauksessa listalta poistuu kontinuumilampun spektri ALqk020038 ja jäljelle jää 3 kuvaa. Kirjoita

ecl>epar ccdproc

ja aseta parametrit kuvan 7 mukaiseksi. Tämän jälkeen aja

ecl>ccdproc

ja kuvat on tasoitettu.

Kuva 7: ccdproc-komennon parametrit tasoitusta varten.
\begin{figure}\small
\begin{verbatim}*images = @tasoitettavat List of CCD ima...
...(grow = 0.) Rejection growing radius
(mode = ''ql'')\end{verbatim}
\end{figure}Kari Nilsson
2013-12-13