Spektrin mittaaminen viivalampun kuvasta

Seuraavana on vuorossa äsken saadun spektrin aallonpituuskalibrointi, ts. määritetään muunnos pikselikoordinaateista aallonpituuksiin. Tarkoitusta varten on havaittu viivalampun spektri, josta ensin mittaamme yksiulotteisen spektrin käyttäen jälleen apall-komentoa.

Viivalampun spektrin mittaaminen on onneksi huomattavasti helpompaa kuin kohteen spektrin. Joka kerta kun jokin spektri mitataan apall-komennolla, tallentuvat spektrin ``jälki'', mittausapertuuri, yms. tiedot database-hakemistoon nimellä database/apXXXX, missä XXXX on sen kuvan nimi, johon apall ajettiin. Viivalampun spektri voidaan helposti mitata CCD-kuvasta käyttämällä jo aikaisemmin määritettyä ``jälkeä''. Tämä on muutenkin erittäin suositeltavaa, sillä on tärkeää, että kalibrointispektri on mitattu täsmälleen samalla tavalla kuin kohteen spektri.

Editoidaan siis apall-komennon parametrit kuvan 17 mukaisiksi (muut parametrit jätetään ennalleen). Tärkeä ero edelliseen mittaukseen on parametri references, joka ei ole tällä kertaa tyhjä, vaan ilmoittaa referenssikuvan nimen (eli sen kuvan nimen, jonka ``jälkeä'' käytetään). Tässä tapauksessa käytetään referenssikuvana kohteen CCD-kuvaa backmALqk020036 , jonka ``jälki'' mitattiin edellisessä vaiheessa. Tallennetaan parametrit ja ajetaan

ecl>apall

Kuva 17: apall-komennon parametrit viivaspektrin mittausta varten.
\begin{figure}\small
\begin{verbatim}*input = ''mALqk020037'' List of input i...
...y, sigma, etc.?
(review = yes) Review extractions?\n\end{verbatim}
\end{figure}

Tällä kertaa apall ei kysy mitään vaan mittaa viivaspektrin suoraan CCD-kuvasta käyttäen samaa ``jälkeä'' kuin kohteen spektrissä. Tulosta voi tarkastella komennolla

ecl>splot 1dmALqk020037

Tuloksena on kuvan 18 kaltainen spektri, joka sisältää runsaasti viivalampun lähettämiä emissioviivoja.

Kuva 18: Viivalampun spektri.
\begin{figure}\centering
\epsfig{width=13cm,file=kampa.eps}\end{figure}

Kari Nilsson
2013-12-13