Vuostandardin käsittely

Kuvan 28 spektri on nyt lähes valmis, enää puuttuu vuokalibroinnin tekeminen. Vuokalibroinnissa y-akselin yksiköt ADU muutetaan fysikaalisiksi yksiköiksi, yleensä erg s$^{-1}$ cm$^{-2}$ Å$^{-1}$ (1 erg = $10^{-7}$ J ja kyllä, astrofysiikassa käytetään vielä cgs-yksiköitä). Muunnoksen mahdollistamiseksi on havaittu standarditähden HD 19445 spektri. Standarditähtien kirkkaus aallonpituuden funktiona tunnetaan hyvin tarkasti, mikä mahdollistaa spektrograafin kalibroinnin.

Ensiksi standarditähden spektri täytyy käsitellä samalla tavalla kuin kohteen spektri kunnes on saatu kuvan 28 kaltainen spektri. Tässä ei käydä vaiheita uudelleen yksityiskohtaisesti, muistutetaan vain käytettävät komennot siinä järjestyksessä kuin ne täytyy ajaa ja tärkeimmät kohdat:

background: Tarkista parametrin sample asetukset. Standarditähden spektri ei välttämättä sijaitse samassa kohtaa CCD:llä kuin kohteen spektri. Taustataivaan viivat ovat yleensä heikompia kuin kohteen spektrissä, sillä valotusaika on lyhyempi ja käytetyn raon leveys suurempi.

apall: Aseta parametrit taas kuvan 11 mukaisiksi, mutta vastaamaan standarditähden spektriä. Mittaus tapahtuu samalla tavalla kuin kohteelle. Muista erityisesti asettaa parametri references tyhjäksi, jotta spektrin ``jälki'' määritetään oikein. Apertuurin kokoa (parametrit lower ja upper) täytyy myös todennäköisesti kasvattaa, sillä standarditähden spektri on usein hyvin kirkas.

hedit: Editoidaan standarditähden headeriin sama kalibrointispektri, eli asetetaan REFSPEC1 =1dmALqk020037.

dispcor: Ajetaan samalla tavalla kuin kohteelle.

tuloksena on kuvan 31 kaltainen kuva lambdamALqk020075.fits

Kuva 31: Standarditähden spektri aallonpituuskalibroinnin jälkeen.
\begin{figure}\centering
\epsfig{width=13cm,file=stanspektri.eps}\end{figure}

Kari Nilsson
2013-12-13