Jag är ämnesansvarig professor i nordiska språk vid Åbo universitet, där jag har varit anställd sedan 2010. Jag har tidigare arbetat som forskare och lärare vid Helsingfors universitet, där jag är docent i nordiska språk vid Finska, finsk-ugriska och nordiska institutionen.

Jag forskar främst i talat språk, språklig variation och språkförändring ur en interaktionell och konstruktionsgrammatisk synvinkel.