Analyysi II (sivuaineopiskelijat) 2018 (8 op)Ensimmäinen luento 9.1., viimeinen 25.4.

Luentoajat ja -paikat: tiistaisin 10-12, keskiviikkoisin 8-10.
HUOM: Ti 27.2. ja Ke 28.2 ei luentoja.


Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus:
Jyrki Lahtonen: Analyysi II (2013)

Luentoruudut (saatavilla kurssin aikana):


Oheismateriaalia:

Huomautus: Jos jokin oheismateriaalissa mainittu vaikuttaa olevan ristiriidassa luentomonisteen tai luentoruutujen kanssa, tulee tällöin noudattaa viimeksimainittuja.


Lukukauden 16-17 sivut