Analyysi II (sivuaineopiskelijat) 2018 (8 op)Tenttipäivät: 1. välikoe 26.2., 2. välikoe 3.5.. 1. tentti 21.5., kesätentin ja syksyn tenttien päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.

Huomioi että kesätenteissä ilmoittautumiskäytäntö saattaa olla poikkeuksellinen. Erityisesti elokuun kesätenttiin vaaditaan usein ilmoittautumaan jo samaan aikaan kuin kesäkuunkin tenttiin. Tarkista asia nettiopsusta.


Tenttiin tai välikokeeseen ilmoittautuminen: Imoittautuminen tapahtuu NettiOpsun kautta viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää.

Apuvälineet: Tentissä saa käyttää Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kaavakokoelmaa ja laskinta, joka ei kykene symboliseen eikä graafiseen laskentaan.

Välikokeiden ja tenttien mallivastauksia julkaistaan tällä sivulla.

Välikokeen 1 mallivastaukset

Välikokeen 2 mallivastaukset


Lukukauden 16-17 sivut