Publications

Articles & book chapters

2024

Haapaniemi, Riku, Laura Ivaska & Sakari Katajamäki. Forthcoming. “Lukijalle.” In Tekstit ympärillämme: Kirjoituksia tekstikäsityksistä ja -käytänteistä, edited by Riku Haapaniemi, Laura Ivaska & Sakari Katajamäki. Tampere: University of Tampere.

Haapaniemi, Riku, Laura Ivaska & Sakari Katajamäki. Forthcoming. “Tekstikäsityksistä ja käytänteistä johdannoksi.” In Tekstit ympärillämme: Kirjoituksia tekstikäsityksistä ja -käytänteistä, edited by Riku Haapaniemi, Laura Ivaska & Sakari Katajamäki. Tampere: University of Tampere.

Ivaska, Laura. Forthcoming. “Varo valehtelevia käännöksiä: Miksi käännösten syntyhistorian ja kielellisten piirteiden tutkimus on tärkeää.” In Tekstit ympärillämme: Kirjoituksia tekstikäsityksistä ja -käytänteistä, edited by Riku Haapaniemi, Laura Ivaska & Sakari Katajamäki. Tampere: University of Tampere.

2023

Buts, Jan, Hanna Pięta, Laura Ivaska & James Hadley. 2023. “Indirect translation and sustainable development.” Translation Spaces 12 (2): 167–176. https://doi.org/10.1075/ts.00031.but

Ivaska, Laura, Hanna Pięta & Yves Gambier. 2023. “Introduction: Past, present and future trends in
(research on) indirect literary translation.” Perspectives 31 (5): 775–786.
https://doi.org/10.1080/0907676X.2023.2221388

Davier, Lucile, Maialen Marin-Lacarta, Franz Pöchhacker, Yves Gambier, Laura Ivaska & Hanna Pięta. 2023. “Studying indirect translation: A conversation with and between L. Davier, M. Marin-Lacarta and F. Pöchhacker.” Perspectives 31 (5): 822–838. https://doi.org/10.1080/0907676X.2023.2221389

Pięta, Hanna, Laura Ivaska & Yves Gambier. 2023. “Structured literature review of published research on indirect translation (2017–2022).” Perspectives 31 (5): 839–857. https://doi.org/10.1080/0907676X.2023.2221379

2022

Pięta, Hanna, Laura Ivaska & Yves Gambier. 2022. “Introduction: What can research on indirect translation do for translation studies?Target 34 (3): 349–369. More details here.

Ivaska, Ilmari & Laura Ivaska. 2022. “Source language classification of indirect translations.” Target 34 (3): 370–394. More details here.

2021

Ivaska, Laura. 2021. “The genesis of a compilative translation and its de facto source text.” In Genetic Translation Studies: Conflict and Collaboration in Liminal Spaces, edited by Ariadne Nunes, Joana Moura & Marta Pacheco Pinto, 72-88. London: Bloomsbury. More details here.

2020

Ivaska, Laura & Suvi Huuhtanen. 2020. “Beware the source text: Five (re)translations of the same work, but from different source texts.” Meta 65 (2): 312–331. Available here.

Ivaska, Laura. 2020. “Identifying (indirect) translations and their source languages in the Finnish National Bibliography Fennica: Problems and solutions.” MikaEL 13, eds. Ritva Hartama-Heinonen, Laura Ivaska, Marja Kivilehto & Minna Kujamäki, 75–88. Available here.

Ivaska, Laura, Sakari Katajamäki, Tiina Holopainen, Hanna Karhu, Lauri A. Niskanen & Outi Paloposki. 2020. “Trekstuaaliset tilat: Käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden rajavyöhykkeillä.” MikaEL 13, eds. Ritva Hartama-Heinonen, Laura Ivaska, Marja Kivilehto & Minna Kujamäki, 124–137. Available here.

Ivaska, Laura & Ester Torres-Simón. 2020. “Poster presentations in Translation Studies: State of the art and seven tips for improvement.” MikaEL 13, eds. Ritva Hartama-Heinonen, Laura Ivaska, Marja Kivilehto, and Minna Kujamäki, 138–157. Available here.

2019

Ivaska, Laura. 2019. “Distinguishing translations from non-translations and identifying (in)direct translations’ source languages.” In Proceedings of the Research Data and Humanities (RDHum) 2019 Conference: Data, Methods and Tools, edited by Jarmo Harri Jantunen, Sisko Brunni, Niina Kunnas, Santeri Palviainen & Katja Västi. Studia humaniora ouluensia 17, 125–138. Oulu: University of Oulu. Available here.

Ivaska, Laura. 2019. “On how to Uncover the de facto Source Languages/texts of (Indirect) Translations.” In Working on it: PhD Research at the Department of English, University of Turku, edited by Iran Hansen & Sirkku Ruokkeinen. Anglicana Turkuensia 33, 169–188. Turku: University of Turku. Available here.

2018

Ivaska, Laura & Outi Paloposki. 2018. “Attitudes towards indirect translation in Finland and translators’ strategies: Compilative and collaborative translation.” Translation Studies 11 (1): 33–46. Available here and here.

Dissertation

Ivaska, Laura. 2020. A Mixed-Methods Approach to Indirect Translation: A Case Study of the Finnish Translations of Modern Greek Prose 1952–2004. Annales Universitatis Turkuensis 524. Turku: University of Turku. Available here.

Bibliography

Bibliography of research on indirect translation, published first in August 2022: https://www.zotero.org/groups/4748118/indirect_translation

Edited works

Haapaniemi, Riku, Laura Ivaska & Sakari Katajamäki (eds.). Forthcoming. Tekstit ympärillämme: Kirjoituksia tekstikäsityksistä ja -käytänteistä. Tampere: University of Tampere.

Kivilehto, Marja, Laura Ivaska, Olli Philippe Lautenbacher, Minna Ruokonen & Lena Segler-Heikkilä (eds.). 2024. Mikael 17:1. https://journal.fi/mikael/issue/view/10996

Buts, Jan, Hanna Pięta, Laura Ivaska & James Hadley (eds.). 2023. “Indirect translation and sustainable development,” special issue of Translation Spaces 12 (2). https://benjamins.com/catalog/ts.12.2

Pięta, Hanna, Laura Ivaska & Yves Gambier (eds.) 2023. “Past, present and future trends in (research on) indirectliterary translation,” special issue of Perspectives 31 (5).

Ivaska, Laura, Marja Kivilehto, Maarit Koponen & Simo K. Määttä (eds.). 2023. MikaEL 16. Available here.

Pięta, Hanna, Laura Ivaska & Yves Gambier (eds.). 2022. “What can indirect translation do for translation studies?,” special issue of Target 34 (3). More details here.

Hartama-Heinonen, Ritva, Laura Ivaska, Marja Kivilehto & Maarit Koponen (eds.). 2022. MikaEL 15. Available here.

Hartama-Heinonen, Ritva, Laura Ivaska, Marja Kivilehto & Minna Kujamäki (eds.). 2021. MikaEL 14. Available here.

Hartama-Heinonen, Ritva, Laura Ivaska, Marja Kivilehto & Minna Kujamäki (eds.). 2020. MikaEL 13. Available here.

Other writings

Ivaska, Laura. 2022. “Näkökulmia nykykreikkalaisen kirjallisuuden suomentamiseen.” Helikon 2/2022, 38–43.

Ivaska, Laura. 2021. “Monipolviset tekstien ja toimijoiden verkostot välikielisten käännösten takana.” Kääntäjä – Översättaren 2/2021, 15–17. Available here.

Ivaska, Laura. 2021. “A Mixed-Methods Approach to Indirect Translation: A Case Study of the Finnish Translations of Modern Greek Prose 1952–2004.” EST Newsletter 58, 13. Available here.

Ivaska, Laura. 2021. “Miten kääntää romaani, jonka kieltä ei osaa?” Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkojulkaisu Hiiskuttua, 29 April 2021. Available here.

Ivaska, Laura. 2019. “Trextuality – At the intersection of textual scholarship and translation studies.” Blog post in the EnglanTY blog published 6 November 2019. Available here.

Ivaska, Laura & Sakari Katajamäki. 2019. “Trekstuaalisuus tapetilla: Tekstien monimuotoisuus avaa uusia näkökulmia käännöstieteen peruskysymyksiin.” Kääntäjä – Översättaren 3/2019, 24–25. Available here.

Ivaska, Laura. 2018. “Learning how to do Stylometry with style at the European Summer University in Digital Humanities 2018 in Leipzig.” Blog post in the CLARIN-D blog published 25 September 2018. Available here.

Ivaska, Laura. 2016. “Kreetalla kääntäjä Kyllikki Villan jalanjäljissä” [In Crete in the footsteps of translator Kyllikki Villa]. Filellinas 80, 13–14. Available here in Finnish and here in English translation.

Posters

Ivaska, Laura, Tommi Dunderlin & Sakari Katajamäki. 2021. “Kääntämisen jäljet arkistoissa.” Poster presented at the Research Day organized jointly by the doctoral programme Utuling and the School of Language and Translation Studies, University of Turku. Online. 22 April 2021. Available here.

Torres-Simón, Ester & Laura Ivaska. 2019. “Doing Poster Presentations: Report on a survey (and tips).” Poster presented at the XVII Symposium for Translation and Interpreting Studies (KäTu 2019). Tampere, Finland. 12–13 April 2019. Available here and here.

Ivaska, Laura. 2018. “Computational Source Language Detection: Is It Applicable to Indirect Translation?” Poster presented at Publishing in Translation Studies. Antwerp, Belgium. 7–8 September. Available here.

Ivaska, Laura. 2018. “Three Methods to Uncover the de facto source language(s) of translations.” Poster presented at the “Culture and Technology” – The European Summer University in Digital Humanities, Leipzig, Germany, 17–27 July. Available here.

Ivaska, Laura. 2016. “Uncovering the Many Source Texts of Indirect Translations: Indirect Translations of Modern Greek Prose Literature into Finnish 1952–2004.” Poster presented at the 8th European Society for Translation Studies Congress, Aarhus, Denmark, 15–17 September. Available here.

Miscellaneous

Talk at the Academy Club of Young Academy Finland on 18 Aug 2023: “Välikielten kautta
kääntämisen tutkimus: Havaintoja ja haasteita” (Research on indirect translation: Findings and
challenges), available on the YouTube channel of the Young Academy Finland:
https://www.youtube.com/watch?v=HQIes0KxtRg.

Halverson, Sandra L. 2023. Book review of my PhD dissertation: “A mixed methods approach to indirect translation. A case study of the Finnish translations of modern Greek prose 1952–2004.” Perspectives: online first. https://doi.org/10.1080/0907676X.2023.2221393

Tutkimus: Moni kirja käännetään muusta kuin alkukielestä  –  Välikielen käyttö on vaiettu salaisuus, vaikka lopputulos on usein laadukas.” Interview by Päivi Ojanperä in Turun Sanomat. 7 December 2020.

Kääntäjät hyödyntävät työssään teoksen erikielisiä käännöksiä ja muiden toimijoiden apua (Väitös: FM Laura Ivaska, 7.12.2020, englannin kieli).” Press release, University of Turku. 1 December 2020.